สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

บริการของสหกรณ์

เงินฝากออมทรัพย์

      บริการเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง เลือกฝากได้ตามใจ มีให้เลือกถึง 3 แบบ เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ฝากถอนได้ทุกวันทำการ เปิดบัญชีเริ่มต้นแค่ 100 บาท

สินเชื่อ กู้ง่าย ผ่อนสบาย

      สหกรณ์ให้บริการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกที่มีความต้องการใช้เงิน หรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม คิดดอกเบี้ยแบบต้นลดดอกลด ผ่อนจ่ายขั้นต่ำสบายๆ ปิดบัญชีได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

สวัสดิการเพื่อสมาชิก

      สหกรณ์มอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในโอกาสต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการเงินฝากออมทรัพย์ สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่ สวัสดิการรับขวัญทายาท สวัสดิการปลอบขวัญผู้ป่วย และสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

CU Phuket Knowledge Park

      สหกรณ์ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้จัดทำห้องสมุดตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ภายใต้ชื่อ “อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park” หรือ CUPK Park เพื่อเป็นคลังความรู้คลังปัญญาอีกแห่งให้กับเหล่าเยาวชน บุตรหลานชาวภูเก็ตได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน

ปณิธานของสหกรณ์

"สหกรณ์ปราถนาให้สมาชิก กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ"
ภาวัต ศุภสุวรรณ
ประธานกรรมการ