ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2019

สถานะการเงิน

135.96
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
253.11
เงินฝากออมทรัพย์ (ล้านบาท)
297.04
จำนวนเงินให้กู้ (ล้านบาท)
6233
จำนวนสมาชิก
Last news

ข่าวสารประชาสัมพันธ์