ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สถานะทางบัญชี

146.32
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
316.64
เงินฝาก (ล้านบาท)
270.06
เงินให้กู้ (ล้านบาท)
5,199
จำนวนสมาชิก
ข่าวสาร ประชาสัมพนธ์

ข่าวสารจากสหกรณ์

รับสมัครงานตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา

📢ประกาศ! รับสมัครงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
✍️ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา
🥰มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานฝ่ายจัดการ
.
ส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ระบุ เรื่อง CU0104 แล้วส่งมาที่ อีเมล์ : cuphuket@gmail.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ 👉 https://bit.ly/3gSuWka
.
📱สอบถามเพิ่มเติม โทร.076-338555 หรือ ไลน์ @cubank
ในวันและเวลาทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

📢ขยายระยะเวลา 📌“งดให้บริการในสำนักงาน” เป็นการชั่วคราว สมาชิกสามารถใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564 . โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะปฏิบัติหน้าที่และให้บริการสมาชิกจากที่บ้าน (WFH) สมาชิกสามารถใช้บริการ ตามช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ตามแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมและช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

📢ขยายระยะเวลา 📌“งดให้บริการในสำนักงาน” เป็นการชั่วคราว สมาชิกสามารถใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564