ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สถานะทางบัญชี

146.32
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
316.64
เงินฝาก (ล้านบาท)
270.06
เงินให้กู้ (ล้านบาท)
5,199
จำนวนสมาชิก
ข่าวสาร ประชาสัมพนธ์

ข่าวสารจากสหกรณ์

ประกาศ ปิดให้บริการชั่วคราว ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ (กรณีพิเศษ)

📣ประกาศ CUBANK เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของสมาชิก เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนในชุมชนและสังคมรอบด้าน และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหา สหกรณ์ฯ จำเป็นต้อง
.
📌ปิดให้บริการชั่วคราว ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ (กรณีพิเศษ)
📌ตั้งแต่วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2564

งด กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศ “งด” กิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

📌กิจกรรม ทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้ง 24 ปี เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
📌กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบก่อตั้ง 24 ปี เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียน รับวัคซีน

คนภูเก็ตใครยังไม่ได้ลงทะเบียน รับวัคซีน สามารถลงทะเบียน ที่ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

👉คนภูเก็ตใครยังไม่ได้ลงทะเบียน รับวัคซีน สามารถลงทะเบียน ที่ www.ภูเก็ตต้องชนะ com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
คลิก! ลงทะเบียน/ตรวจสอบวันนัด 👉https://bit.ly/3f4NdJc