ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สถานะทางบัญชี

146.32
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
316.64
เงินฝาก (ล้านบาท)
270.06
เงินให้กู้ (ล้านบาท)
5,199
จำนวนสมาชิก
ข่าวสาร ประชาสัมพนธ์

ข่าวสารจากสหกรณ์

✍️แบบสำรวจความต้องการบริจาคโลหิต ในโครงการ “๑ หยดโลหิต มิตร CU

✍️แบบสำรวจความต้องการบริจาคโลหิต
ในโครงการ “๑ หยดโลหิต มิตร CU 💛น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564) **
.
คลิก! เพื่อตอบแบบสำรวจ ได้ที่นี่ : https://forms.gle/k9erS7MRQjvbsJpw7

📢 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ 📍 เข้าร่วมโครงการ แรงงานคืนถิ่น

👉 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นผู้ที่เคยประกอบอาชีพอื่นและหันมาเป็นเกษตรกร หรือประสงค์จะเริ่มทําอาชีพเกษตรกร หรือ เป็นผู้ที่ยังไม่เคยประกอบอาชีพ /เรียนจบใหม่ ต้องการเป็นเกษตรกร
2. เป็นผู้ที่ต้องการการสนับสนุนความรู้ในการประกอบอาชีพ

📢ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด กำหนดมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 การเข้ารับบริการของสหกรณ์

📢ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
กำหนดมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 การเข้ารับบริการของสหกรณ์.
📍คลิก! อ่าน การเข้ารับบริการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 13/2564 : https://bit.ly/3bx3FjX
📍คลิก! อ่าน แนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมและช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ : https://bit.ly/3w86Hoy