📢ขยายระยะเวลา 📌“งดให้บริการในสำนักงาน” เป็นการชั่วคราว สมาชิกสามารถใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564 . โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะปฏิบัติหน้าที่และให้บริการสมาชิกจากที่บ้าน (WFH) สมาชิกสามารถใช้บริการ ตามช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ตามแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมและช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

📣ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ฉบับที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📢ขยายระยะเวลา 📌“งดให้บริการในสำนักงาน” เป็นการชั่วคราว สมาชิกสามารถใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564
.
โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะปฏิบัติหน้าที่และให้บริการสมาชิกจากที่บ้าน (WFH) สมาชิกสามารถใช้บริการ ตามช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ตามแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมและช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
.
🙏ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
✍️ติดต่อเพื่อทำรายการ ผ่านช่องทาง Google forms คลิก : https://forms.gle/LCHf4AQhTZB6gLtn9
📱ติดต่อฝ่ายการเงินและธุรการ โทร. 062-6456985, 065-6642354 Line https://lin.ee/1GhWlOv
📱ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ โทร. 065-6642363 Line https://lin.ee/nmnZ3kS
.
📌ในวันและเวลาทำการ อังคาร-เสาร์ 09.00-18.00 น.