สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

บริการทางการเงิน
1K

อัพเดทข่าวสาร เกร็ดความรู้และกิจกรรมของเราได้ที่นี่ www…

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

CUBank ขอขอบคุณผู้ร่วมแบ่งปันในวันนี้ . . . #cubankรวมใจสู้ภัยโควิด

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

😍ขอบคุณน้ำใจทุกท่าน ที่ร่วมแบ่งปัน😍 . . . #cubankรวมใจสู้ภัยโควิด

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

😍ใครๆ ก็เป็นผู้ให้ได้ 🙏สหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่าน . . . 📣ขอเชิญชวนพี่น้องที่สนใจจะร่วมแบ่งปันน้ำใจ สามารถนำสิ่งของ มาใส่ไว้ในตู้นี้ได้เช่นกัน ที่ ✍ บริเวณ ด้านหน้า สำนักงานสหกรณ์ฯ

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

😍สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ ที่แบ่งปันสิ่งของที่ตู้แบ่งปันในวันนี้ เพื่อ 👉 ส่งต่อยังผู้รับ 😍ขอเชิญชวนพี่น้องที่สนใจจะร่วมแบ่งปันน้ำใจ สามารถนำสิ่งของ มาใส่ไว้ในตู้นี้ได้เช่นกัน ที่ บริเวณ ด้านหน้า สำนักงานสหกรณ์ฯ

สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 23 ปี เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต เช้าวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด นำโดยประธานกรรมการดำเนินการ คุณภาวัต ศุภสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ คุณชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง และหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ คุณนิตย์ ชูวิจิตร์ พร้อมคณะกรรมการดำเนิน ฝ่ายจัดการ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นมงคลในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง