📢ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด กำหนดมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 การเข้ารับบริการของสหกรณ์

📢ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
กำหนดมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 การเข้ารับบริการของสหกรณ์
.
📍คลิก! อ่าน การเข้ารับบริการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 13/2564 : https://bit.ly/3bx3FjX
📍คลิก! อ่าน แนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมและช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ : https://bit.ly/3w86Hoy
.
⏰เวลาการให้บริการ
✍️บริการหน้าเคาน์เตอร์ ณ สำนักงานสหกรณ์ อังคาร-เสาร์ 09.00-16.00 น.
สมาชิกสามารถจองคิวล่วงหน้า ก่อนรับบริการ ได้ผ่านไลน์ @cubank หรือคลิก! จองคิวที่นี่ : https://cuphuket.com/?page_id=4355
.
✍️บริการช่องทางออนไลน์ อังคาร-เสาร์ 09.00-18.00 น.
✍️ติดต่อเพื่อทำรายการ ผ่านช่องทาง Google forms คลิก : https://forms.gle/LCHf4AQhTZB6gLtn9
📱ติดต่อฝ่ายการเงินและธุรการ โทร. 062-6456985, 065-6642354 Line https://lin.ee/1GhWlOv
📱ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ โทร. 065-6642363 Line https://lin.ee/nmnZ3kS
.
📌ในวันและเวลาทำการ อังคาร-เสาร์ 09.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์) และวันหยุดประจำปีตามประกาศของสหกรณ์