คำถามที่พบบ่อย
เรื่อง การสะสมเงินค่าหุ้น

Q : เงินสะสมค่าหุ้นคืออะไร?
A :  คือการถือหุ้นกับสหกรณ์  และการเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันค่ะ

Q : เงินสะสมค่าหุ้นขั้นต่ำเดือนละเท่าไหร่?
A : มูลค่าหุ้นละ 10 บาท สะสมค่าหุ้นขั้นต่ำ 10 หุ้น เดือนละ 100 บาท ต่อเดือนจำนวนเงินสะสมค่าหุ้นที่ฝากต้องเท่ากันทุกเดือน

Q : เงินสะสมค่าหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงยอดได้หรือไม่ อย่างไร?
A : สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ทุกๆ 6 เดือนค่ะ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์   อักษรตามแบบฟอร์มสหกรณ์กำหนด (สมาชิกจะต้องแจ้งด้วยตนเองเท่านั้น)

Q : แต่ละเดือนสามารถฝากเงินสะสมค่าหุ้นได้เดือนละกี่ครั้ง?
A : สะสมค่าหุ้นได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้นและไม่สามารถฝากย้อนหลังได้ค่ะ

Q : สะสมค่าหุ้นทุกวันที่เท่าไหร่ของแต่ละเดือน?
A : สะสมค่าหุ้นภายในวันที่ 1-15 ของทุกเดือน (กรณีสะสมค่าหุ้นหลังจากวันที่ 15ของเดือนสหกรณ์ฯจะคิดเงินปันผลให้เป็นของเดือนถัดไปค่ะ)

Q : หากไม่สามารถสะสมเงินค่าหุ้นด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ได้จะทำอย่างไร?
A : สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารชื่อบัญชี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ได้ค่ะ มีทั้งสิ้น 4 ธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี              805-1-88516-3
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี       537-4-00858-6
  • ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี           102-2-09145-8
  • ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี              264-4-40413-5

หมายเหตุ : หลังจากโอนเงิน สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันที่ท่านโทรแจ้งโปรดเก็บเอกสารการโอนเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันกับทางสหกรณ์ด้วยค่ะ หากท่านไม่สะดวกที่จะโทรแจ้งได้ ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน ทาง E-mail ,Fax หรือ Line มาเพื่อแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบก็ได้ค่ะ

Q : เงินสะสมค่าหุ้นสามารถถอนใช้ได้หรือไม่ ?
A :ไม่สามารถถอนใช้ได้ค่ะ แต่สามารถกู้ได้

Q : เงินสะสมค่าหุ้นจะได้คืนเมื่อไหร่ ?
A : จะได้รับเงินสะสมค่าหุ้นคืนก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก หรือ กรณีเสียชีวิตเท่านั้นค่ะ

Q : การสะสมค่าหุ้นกับสหกรณ์แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
A : ได้ออม ได้โอกาส ให้โอกาส และได้รับสวัสดิการค่ะ