วิธีคำนวณเงินปันผล

ผลตอบแทนการสะสมเงินค่าหุ้น = เงินปันผล

เงินปันผล = เงินสะสมหุ้น/เดือน * อัตราเงินปันผล * จำนวนเดือน/จำนวนเดือนทั้งปี (12เดือน)

ตัวอย่าง

ช่วงเวลาที่สะสมเงินค่าหุ้น

วันที่ 1-15 ของเดือน

วันที่ 16 ของเดือนเป็นต้นไป

วัน

เดือน/ปี เงินสะสมค่าหุ้น อัตราปันผล จำนวน วัน จำนวน
เดือน เงินปันผล เดือน

เงินปันผล

ยอดยกมา 200,000
1 ม.ค.-55 2,500.00 0% 12 1 12
1 ม.ค.-56 197,500.00 4% 12 7,900.00 1 12 7,900.00
1-15 ม.ค.-57 5,000.00 4% 12 200.00 16-31 11 183.33
1-15 ก.พ.-57 5,000.00 4% 11 183.33 16-28 10 166.67
1-15 มี.ค.-57 5,000.00 4% 10 166.67 16-31 9 150.00
1-15 เม.ย.-57 5,000.00 4% 9 150.00 16-30 8 133.33
1-15 พ.ค.-57 5,000.00 4% 8 133.33 16-31 7 116.67
1-15 มิ.ย.-57 5,000.00 4% 7 116.67 16-30 6 100.00
1-15 ก.ค.-57 5,000.00 4% 6 100.00 16-31 5 83.33
1-15 ส.ค.-57 5,000.00 4% 5 83.33 16-31 4 66.67
1-15 ก.ย.-57 5,000.00 4% 4 66.67 16-30 3 50.00
1-15 ต.ค.-57 5,000.00 4% 3 50.00 16-31 2 33.33
1-15 พ.ย.-57 5,000.00 4% 2 33.33 16-30 1 16.67
1-15 ธ.ค.-57 5,000.00 4% 1 16.67 16-31 0
260,000.00 9,200.00 9,000.00
ผลต่าง 200.00