กระทงแฟนซี รักษ์โลก

โครงการต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยนเยาวชนรักการออม ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ CUPK PARKขอเชิญชวน เยาวชนร่วมกิจกรรม “กระทงแฟนซี รักษ์โลก” ระหว่าง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น. – 15.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ CUPK PARKสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ CUPK Park หรือ โทร. 076-338-555 ต่อ …