www.cuphuket .com l  หน้าหลัก  l  ติดต่อเรา


 
 
ประกาศจากสหกรณ์
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางสมาชิก
ถาม-ตอบ
 
   
facebook/tonkla
   
เชื่อมโยงสหกรณ์อื่นๆ
   

กิจกรรมทัศนศึกษาและร่่วมงาน
วันเครดิตยูเนี่ยนสากล 55
จังหวัดเชียงราย (CU TOUR)
: 8-10 ธ.ค. 55> ชม
...................................................
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
และร่วมบริจาคโลหิต
วันพ่อแห่งชาติ 55
: 2 ธ.ค. 55> ชม
.....................................................
กิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่
ครั้งที่ 6/55
: 25 พ.ย. 55> ชม
.....................................................
กิจกรรมต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยน
เดือน พฤศจิกายน 55
: 24 พ.ย. 55> ชม
.....................................................
กิจกรรมประชุมเครดิตยูเนี่ยน
โซนอันดามัน ครั้งที่ 4/55
: 11 พ.ย. 55> ชม
.....................................................
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

    CU BANK แจ้งสมาชิกให้ทราบเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรับชำระค่าหุ้นประจำเดือน ตามประกาศตามข้อบังคับสหกรณ์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมาชิกสามารถชำระค่าหุ้นประจำเดือน จากเดิมไม่เกินวันที่ 7 ของเดือน เปลี่ยนแปลงเป็น ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
มีผลประกาศใช้ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติ่มที่ 076-338555 ต่อ 0 ติดต่อ คุณสุวพิศ

 

   CU BANK แจ้งสมาชิกให้ทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงสมุดประจำตัวสมาชิกสามัญ สมุดประจำตัวสมาชิกสมทบและสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ เป็นการออกสมุดแบบ Passbook
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมาชิกสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงสมุดได้ทกุวันทำการ ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้น ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล)
สอบถามเพิ่มเติ่มที่ 076-338555 ต่อ 0 ติดต่อ คุณสุวพิศ

 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
การเข้าชม
    เริ่มนับ
15 ก.ย. 55
 
 
เชื่อมโยงอื่นๆ
   

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  :   Kaeharassada Phuket Credit Union Cooperative Limited
เลขที่ 68/901 ถนนศรีสุทัศน์ หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000    โทรศัพท์ 076-338555 โทรสาร 076-338599
ส่งเอกสารสำคัญได้ที่ cuphuket@gmail.com


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Firefox Google Chrome Safari
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด