โครงการ “ 1 หยดโลหิต มิตร CU ” น้อมรำลึก ในหลวง ร.9

ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอัครา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “ 1 หยดโลหิต มิตร CU ” “น้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  …

ต้อนรับ… คณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏภูเก็ต

ยินดีต้อนรับ… คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด และอุทยานการเรียนรู้ CUPK PARK โดยมี ประธานกรรมการดำเนินการ คุณภาวัต ศุภสุวรรณ พร้อมรองประธานกรรมการดำเนินการ คุณจันทร์แรม ธรรมประเสริฐ เลขานุการกรรมการเงินกู้ คุณธนเดช ศุภสุวรรณ และฝ่ายจัดการ นำโดย ผู้จัดการใหญ่ …