ทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น

ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2019
134.87
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
117.16
เงินฝากออมทรัพย์ (ล้านบาท)
300.22
จำนวนเงินให้กู้ (ล้านบาท)
6328
จำนวนสมาชิก
Last news

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ “ 1 หยดโลหิต มิตร CU ” น้อมรำลึก ในหลวง ร.9

ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอัครา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “ 1 หยดโลหิต มิตร CU ” “น้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 บรรยากาศโดยทั่วไปภายในงานกิจกรรม …

ต้อนรับ… คณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏภูเก็ต

ยินดีต้อนรับ… คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด และอุทยานการเรียนรู้ CUPK PARK โดยมี ประธานกรรมการดำเนินการ คุณภาวัต ศุภสุวรรณ พร้อมรองประธานกรรมการดำเนินการ คุณจันทร์แรม ธรรมประเสริฐ เลขานุการกรรมการเงินกู้ คุณธนเดช ศุภสุวรรณ และฝ่ายจัดการ นำโดย ผู้จัดการใหญ่ …

1 หยดโลหิต มิตร CU

📢ขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป ร่วม บริจาคโลหิต ใน โครงการ “ ❤ 1 หยดโลหิต มิตร CU ” 🙏 น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 💛 ” 🗓วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา …